Covid-19 spisek Rockefellerów

W 2010 roku centrum naukowe Fundacji Rockefellerów opublikowało scenariusz obecnej pandemii. Prognoza wydarzeń jest dokładniejsza od wizji prezentowanych przez Billa Gatesa. Wizja pandemii jest tylko jednym z fragmentów szerszej analizy dotyczącej przyszłości świata. W ramach projektu „Lock Step” Rockefellerowie opisali następstwa masowej infekcji.

„Powstanie świat kontroli państw nad gospodarką i społeczeństwem, który zahamuje innowacyjność i wywoła ostre protesty obywatelskie. Między innymi dlatego, że populacja państw wysokorozwiniętych otrzyma epidemiczne identyfikatory, które umożliwią stały nadzór nad każdym krokiem jednostki w czasie rzeczywistym. Niezadowolony będzie również biznes, nadmiar bowiem państwowych regulacji stłumi aktywność przedsiębiorców”.

Zatem około 2025 roku na świecie wybuchnie światowa rebelia, która zmiecie państwa narodowe i odda władzę globalnym władzom, które zostaną powołane, aby zarządzać całą ludzkością. Jak we wstępie napisali autorzy scenariusza z 2010 roku. Nie opuszcza nas przeczucie, że coś bardzo niebezpiecznego zaburzy globalny ład, w którym ogromną rolę odgrywają władze narodowe. I jak tu nie wierzyć w spisek globalistów?

Covid-19: spisek Rockefellerów
https://cai24.pl/swiat/4561/rockefellerowie-wiedzieli-o-pandemii/