David Rockefeller

David Rockefeller wypowiedział również multum innych ważnych zdań. Dlaczego ważnych? Otóż są to wypowiedzi zdradzające i demaskujące plany globalistów. Ta wypowiedź to potwierdza, potwierdza również i to, że ci ludzie, a w tym przypadku osoby należące do Grupy Bilderberg, mają pewnego rodzaju manię na punkcie nowego porządku świata. Często dziś wmawia się nam zwykłym obywatelom, że osoby, które piszą bądź mówią o idei nowego ładu globalnego są, co najmniej dziwne bądź szalone, a tak naprawdę dziwni i szaleni są ci, którzy chcą ów ład i nowy porządek wprowadzić, to oni mają obsesję na tym punkcie, to oni mają obsesję, która może bardzo źle się zakończyć dla nich oraz dla wielu niewinnych ludzi. Spisek wprowadzany krok po kroku w pewnym momencie może wymknąć się z pod kontroli, może zacząć żyć swoim życiem, czego konsekwencje zazwyczaj są bardzo dotkliwie dla wszystkich.

Grupa Bilderberg to pewnego rodzaju bractwo zrzeszające najpotężniejszych ludzi naszego globu. Bractwo zrzeszające bankierów, polityków, właścicieli największych koncernów i mediów. Ta grupa od wielu lat spiskuje i knuje ukryte plany, które realizuje za wszelką cenę. Zamachy z 11 września na WTC były zamachami fałszywej flagi, ponieważ w gruncie rzeczy był to już ostatni etap mający na celu wprowadzenie NWO, po przez wywołanie światowego kryzysu i wzrost niebezpiecznych zagrożeń w Europie i obu Amerykach. Gdyby ów plan się powiódł prawdopodobnie już dziś mielibyśmy rząd światowy lub coś w tym rodzaju.

Słynna wypowiedź Davida Rockefellera, który takimi oto słowami dziękował wybranym mediom w 1991 roku, na ówczesnym zlocie grupy Bilderberg:

„Jesteśmy wdzięczni wydawcom Washington Post, New York Times, Time Magazine i innym wielkim publikacjom, których menadżerowie uczestniczyli w naszych spotkaniach i dotrzymali swych obietnic zachowania dyskrecji przez blisko 40 lat. Byłoby dla nas niemożliwością zrealizowanie naszego planu budowy światowego rządu, jeśli bylibyśmy w tym czasie przedmiotem zainteresowania prasy. Dziś jednak świat jest już dużo bardziej wyrafinowany i przygotowany do organizacji rządu światowego. Idea ponadnarodowej suwerenności elit intelektualnych i światowych bankierów jest z całą pewnością korzystniejsza od narodowego samostanowienia, praktykowanego w minionych stuleciach”.

Nowy Porządek Świata (łac. Novus Ordo Mundi, ang. New World Order, skrótowo: NWO z ang.) istotna zmiana w międzynarodowej polityce polegająca na przemianach, jakie miało wprowadzić wdrożenie czternastu punktów Wilsona, utworzenie Ligi Narodów czy ONZ, a także w stosunku do układu sił politycznych na świecie, który ukształtował się w latach 50tych XX wieku. Po zakończeniu zimnej wojny określenie Nowy Porządek Świata było używane przez Michaiła Gorbaczowa i Georga H. W. Busha oraz wielu innych członków Klubu Bilderberg, Komisji Trójstronnej i Rady Stosunków Zagranicznych rządu USA dla określenia zmian jakie nastąpiły na świecie po jej okresie. Obecnie często pojęcie NWO odnosi się do rządu światowego któremu podlegać mają wszystkie państwa.