Maseczka może być źródłem zakażeń

„Maseczka nie jest wskazana dla osób, które nie są zakażone koronawirusem. Taka maseczka to zbieracz wszystkiego, co zostanie potem przeniesione na człowieka” – Włodzimierz Gut, wirusolog.

Włodzimierz Gut (ur. 1952) – polski biolog, specjalista w zakresie mikrobiologii i wirusologii, profesor nauk medycznych, pracownik naukowy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH).

Czytaj więcej: Wirusolog obala mity na temat koronawirusa. „Maseczka może być źródłem zakażeń”
https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2467271,Wirusolog-obala-mity-na-temat-koronawirusa-Maseczka-moze-byc-zrodlem-zakazen

UWAGA! OSTRO!

Wojciech Olszański vel Aleksander Jabłonowski o przymusie szczepień ⬇️⬇️⬇️ WIDEO

Wojciech Olszański vel Aleksander Jabłonowski

JAK SIĘ BRONIĆ PRZED PRZYMUSEM SZCZEPIEŃ W PRZYCHODNI?

Skoro jest ryzyko, musi być wybór! Przyłącz się do walki o dobrowolność szczepień wzorem państw europejskich.

Gdy przychodnia przysyła wezwania do wykonania szczepień i z różnych względów decyzja rodziców jest inna warto wziąć pod uwagę następującą strategię postępowania:

1) Rodzice nie powinni dawać podstaw do uznania ich za uchylających się od szczepień. Postawa „na nie” skutkuje szybkim przekazaniem informacji o odmowie szczepień do sanepidu i może skończyć się natychmiastowym nałożeniem grzywny w celu przymuszenia. Można nie reagować na wezwanie. Można też pójść do przychodni i poddać dziecko badaniu oczekując wystawienia pisemnego potwierdzenia wykonania tego badania.

2) Nie należy składać żadnej pisemnej odmowy szczepień.

3) Lekarz ma obowiązek poinformowania opiekunów prawnych dziecka m.in. o ryzyku szczepień.Należy zadać pytania o nazwy handlowe szczepionek i pytania nawiązujące do treści ich ulotek . Jeśli lekarz odmówi można złożyć skargę, zmienić lekarza i upierać się że nie ma podstaw do wyrażenia świadomej zgody na zabieg medyczny. Gdy lekarz uważa, że nie ma przeciwwskazań do wykonania szczepienia należy pytać o podstawy tego twierdzenia i uzależnić swoją zgodę od uzyskania wyczerpujących odpowiedzi. Rodzic ma prawo zbadać ten temat i wyrazić zgodę gdy będzie pewien, że jest to bezpieczne dla jego dziecka oraz żądać dodatkowych wyjaśnień gdy nadal nie uzyskał odpowiedzi na wszystkie pytania.

4) Rodzic ma prawo wnieść sprzeciw wobec opinii lekarzaNa podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

(1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa).  2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.  3. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki, o których mowa w ust. 1.  4. W przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 3 sprzeciw jest zwracany osobie, która go wniosła.  5. Komisja Lekarska na podstawie dokumentacji medycznej oraz, w miarę potrzeby, po przeprowadzeniu badania pacjenta, wydaje orzeczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia sprzeciwu) . w ten sposob mija 24 h , badanie jest nie ważne.)

5) Rodzice powinni zadbać żeby lekarz odnotował w dokumentacji pełny wywiad oraz wziąć jej kopię. Jeśli rodzice mają choć cień podejrzenia, że może występować jakiekolwiek przeciwwskazanie, to powinni zadbać o to, żeby w dokumentacji medycznej lekarz to odnotował, a także każdy zgłaszany objaw. Powinni również żądać dokumentacji z całości badania włącznie z decyzją lekarza i jego uzasadnieniem. 

6) Rodzice maja prawo oczekiwać skierowania do specjalistów w celu dalszych konsultacji i ewentualnego uzyskania odroczenia szczepień.Szczególnie gdy dziecko ma jakiekolwiek problemy zdrowotne (np. alergię, problemy neurologiczne itp.). Po ich uzyskaniu warto zrobić ksero skierowań na badania i do specjalistów, które otrzymali w celu dalszych konsultacji. Ważne żeby mieć dowód i argument w razie kiedy sanepid będzie próbował stosować przymus administracyjny. Konsultacji można dokonać w tzw. punkcie konsultacyjnym ds. szczepień. 

7) Dla celów sądowych można nagrywać rozmowy z lekarzami i pracownikami przychodni (nie trzeba o tym informować).

8) Należy poinformować sanepid, że rodzice nie odmawiają szczepień.Rodzice nie odmawiają szczepień a zgodnie z przysługującym im prawem chcą świadomie zgodzić się na zabieg – nie są osobami uchylającymi się od obowiązku.Nawet jeśli strategia ta okaże się nieskuteczna w zablokowaniu postępowania i nałożenia grzywny, będzie musiał się do tego odnieść sąd administracyjny i pozwoli zdobyć dowody na uzasadnienie zarzutów wobec egzekucji i urzędnika.

Zdjęcie tytułowe: CarpeDiem.cd.