Były żołnierz MARINES skłania policjantów do pokory i przestrzegania konstytucji.

Były żołnierz Marines skłania policjantów do pokory i przestrzegania konstytucji podczas protestów przeciwko łamaniu amerykańskiej konstytucji, które odbyły się 1 maja 2020 r. w Sacramento , California.

Video umieszczone pierwotnie na kanale Andy Choinski na You Tube  https://www.youtube.com/watch?v=p_IkKNYWLlk

Były żołnierz MARINES skłania policjantów do pokory i przestrzegania konstytucji

Cytat: Art. 58. Obowiązki policjanta [Dz.U2020.0.360 t.j. – Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji]
1. Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania.
2. Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.
3. O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia, o których mowa w ust. 2, policjant powinien zameldować Komendantowi Głównemu Policji z pominięciem drogi służbowej.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900300179

Wesprzyj nas i pomóż nam przetrwać w dobie cenzury internetu! Wpłać darowiznę na PayPal