Medyczny totalitaryzm

„W systemach totalitarnych życie ludzi podporządkowane jest wszechobecnej kontroli ze strony władzy. Wyznacza ona standardy i normy zachowania, określa status socjalny obywateli, ustala kierunki, obszary i granice aktywności publicznej oraz kształtuje wzorce życia osobistego”.

Totalitarny po polsku znaczy całkowity. System totalitarny jest układem całkowicie pod wpływem ośrodka rządzącego. Państwo totalitarne jest takim, w którym mieszkańcy są niemal całkowicie poddani władzom. Niemal całkowicie, ponieważ nawet niewolnik może rozbudzić wolną wolę i zbuntować się.
Medyczny totalitaryzm

Wesprzyj nas i pomóż nam przetrwać w dobie cenzury internetu! Wpłać darowiznę na PayPal