Szach Mat dla Ludzkości

Od tysięcy lat Ziemia jest naszym domem, ale wkrótce stanie się naszym więzieniem. Przestępcza elita, złożona z potężnych bankierów i właścicieli wielkich korporacji zarządza światem z cienia i są o krok od osiągnięcia swoich mrocznych snów.

1. Stworzyć światowy rząd zdominowany przez oligarchiczną elitę.

2. Ustanowić globalną elektroniczną walutę, by podzielić świat na dwa rodzaje ludzi: panów i niewolników.

3. Zaszczepić w każdym człowieku elektroniczny czip z jego informacjami biometrycznymi, jego danymi osobowymi i elektronicznymi pieniędzmi, które posiada w celu uzyskania absolutnej kontroli nad populacją.

4. Ograniczyć liczbę populacji, żeby łatwiej kontrolować masy i lepiej zarządzać zasobami naturalnymi.

I na koniec. Elita jest w punkcie realizacji tego marzenia. Ci wielcy kryminaliści stworzyli tę historię, aby: Uzyskać absolutną władzę na świecie… NA ZAWSZE.

Guidestones Georgia

Na jednym z najwyższych wzgórz w Elbert Country (Georgia) wznosi się potężny granitowy monument. Na czterech wielkich kamieniach stanowiących wsparcie dla piątego – mniejszego, wyryte jest dziesięć rad (przykazań), w ośmiu różnych językach. Nazywany jest różnie – Amerykańskie Stonehenge czy Georgia Guidestone. Jednakże większości ludzi nie jest znany fakt, iż ma on ważny związek z okultystycznymi władzami jakie zaczynają dominować nad światem.

Początki tego dziwnego pomnika okryte są tajemnicą, gdyż nikt nie zna tożsamości człowieka, bądź ludzi, którzy zlecili jego budowę. Niewątpliwym jest fakt, że w czerwcu 1979 roku dobrze ubrany, elokwentny człowiek odwiedził biuro firmy kamieniarskiej Elberton Granite Finishing Company i oświadczył, że chce zbudować rzecz stanowiącą przesłanie dla rodzaju ludzkiego. Przedstawił się jako Robert C. Christian, ale wkrótce stało się jasne, że nie jest to jego prawdziwe imię. Powiedział, że reprezentuje grupę ludzi chcących „dać wskazówkę ludzkości”, lecz do dziś, nikt naprawdę nie wie kim był Robert C. Christian, ani kogo reprezentował. Kilka rzeczy jest oczywistych. Przesłania wyryte na kamieniach mają związek z czterema ważnymi kwestiami: rządu światowego, kontroli populacji, związku człowieka z naturą i duchowości.

Pomnik jest bardzo zaawansowaną konstrukcją bezbłędnie śledzącą położenie słońca. Na czterech kamiennych płytach o wadze ponad 20 ton i wysokości ponad 6 metrów wyryte jest dziesięć wskazań w ośmiu różnych językach: angielski, hiszpański, suahili, hindi, hebrajski, arabski, chiński i rosyjski. Na górnym kamieniu o wadze ponad 12 ton z każdej z czterech stron widnieją napisy w czterech starożytnych językach świata: sanskrycie, hieroglifach egipskich, babilońskich i klasycznej grece.

Oryginalny tekst w języku angielskim jest następujący:

1. Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature.

2. Guide reproduction wisely – improving fitness and diversity.

3. Unite humanity with a living new language.

4. Rule passion – faith – tradition – and all things with tempered reason.

5. Protect people and nations with fair laws and just courts.

6. Let all nations rule internally resolving external disputes in a world court.

7. Avoid petty laws and useless officials.

8. Balance personal rights with social duties.

9. Prize truth – beauty – love – seeking harmony with the infinite.

10.Be not a cancer on the earth – Leave room for nature – Leave room for nature.

Tekst przetłumaczony na język polski:

1. Utrzymaj ludzką populację poniżej 500 milionów, w wieczystej harmonii z naturą.

2. Mądrze zarządzaj ludzką reprodukcją – zachowuj jej dobrą kondycję i różnorodność.

3. Zjednocz ludzkość za pomocą jednego żywego języka.

4. Zarządzaj pasją – wiarą – tradycją i wszystkimi rzeczami za pomocą zahartowanego rozumu.

5. Dzięki sprawiedliwym prawom i słusznym sądom chroń ludzi i narody.

6. Pozwól wszystkim narodom rządzić się samodzielnie, pozostawiając zewnętrzne spory światowemu trybunałowi.

7. Unikaj małostkowych praw i bezużytecznych urzędników.

8. Utrzymuj równowagę między prawami jednostek i obowiązkami wobec wspólnoty.

9. Ceń prawdę – piękno – miłość, poszukując harmonii z wiecznością.

10. Nie bądź rakiem dla ziemi – Zostaw miejsce dla natury.

Monument owiany jest tajemnicą, niemniej potwierdza istnienie ukrytej grupy zainteresowanej przeprowadzeniem:

▪️Drastycznej redukcji ilości mieszkańców Ziemi.
▪️Promowaniu ekologii.
▪️Założeniu rządu światowego, tzw. NWO.
▪️Propagowaniu nowej religii NEW AGE.

W bibliotece w Elberton w pięć lat po odsłonięciu pomnika pojawiła się książka „Common Sense Renewed” Roberta C. Christiana. Wyjaśnia w niej, że monument został wzniesiony ku pamięci Thomasa Paine’a, autora książki „Wiek Rozumu”. 

Wesprzyj nas i pomóż nam przetrwać w dobie cenzury internetu! Wpłać darowiznę na PayPal